top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

ODDÍL 1 - Co budeme dělat s informacemi?

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Když si koupíte něco z našeho obchodu, jako součást procesu nákupu a prodeje, shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Dále jen "osobní údaje".

Při prohlížení našeho obchodu také automaticky přijímáme IP adresu vašeho počítače, které nám dává informaci o vašem prohlížeči a operačním systému.

E-mail marketing: S vaším dovolením (vaším aktivním zaškrtnutím políčka) vám můžeme posílat e-maily o našem obchodě, nových výrobcích a jiné aktualizace.

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o společnosti dopravující

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

ODDÍL 2 - Souhlas

Jak obdržíte můj souhlas?

Když nám poskytnete osobní informace k dokončení transakce, ověření kreditní karty, objednání zboží, zařízení dodávky nebo vrácení nákupu, znamená to, že souhlasíte s naším zpracováním těchto dat k těmto účelům.

Zeptáme-li se o osobní údaje z jiného důvodu, jako je marketing, budeme požadovat váš výslovný souhlas,a vždy vám poskytneme příležitost říci ne.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Pokud se zapíšete a poté si to rozmyslíte, můžete zrušit svůj souhlas s tím, abychom Vás kontaktovali, pro další sběr informací, kontaktujte nás na chcikafe@klaksonkafe.cz nebo telefonním čísle 737 052 079.

ODDÍL 3 - Zveřejnění

Můžeme zveřejnit vaše osobní informace, pokud jsme ze zákona povinni tak učinit.

ODDÍL 4 - Služby třetích stran

 

Obecně platí, že se poskytovatelů třetích stran námi používané pouze shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše informace v nezbytném rozsahu, aby mohli poskytovat služby, které poskytují nám.

Nicméně, některé třetí strany - poskytovatelé služeb, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my jsme povinni poskytnout jim data nezbytná k dokončení vašeho nákupu.

U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany soukromí, proto abyste věděli, jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovány u těchto poskytovatelů.

Především pamatujte, že někteří dodavatelé mohou mít sídlo pod jinou jurisdikcí, než je ta naše nebo vaše. Takže pokud se rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby třetí strany, pak vaše informace budou podléhat zákonům jurisdikce, ve které má sídlo nebo místo podnikání dodavatel těchto služeb.

Jakmile opustíte náš obchod na internetových stránkách nebo jste přesměrováni na web nebo aplikaci třetí strany, neplatí již naše zásady ochrany osobních údajů ani naše všeobecné obchodní podmínky.

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Odkazy

Když kliknete na odkazy na našem obchodě, mohou vás nasměrovat daleko od našeho webu. Nejsme odpovědni za zásady ochrany osobních údajů z jiných míst a doporučujeme, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně soukromí.

Google Analytics:

Náš obchod může používat službu Google Analytics, což nám pomáhá dozvědět se o tom, kdo navštíví naše stránky a které stránky jsou prohlíženy.

 

ODDÍL 5 - Bezpečnost

 

Abychom chránili vaše osobní údaje, přijímáme přiměřená opatření a řídíme se nejlepšími postupy v odvětví, abychom se ujistili, že nedojde ke ztrátě, zneužití, přístupu, zveřejnění, změnění ani zničení vašich osobních údajů.

Pokud nám poskytnete informace o vaší kreditní kartě, je tato informace šifrována pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) a uloženy s AES-256 šifrováním. Ačkoli žádná metoda přenosu přes internet nebo elektronickou skladování není 100% bezpečný, sledujeme všechny PCI DSS požadavky a realizujeme další obecně platné průmyslové normy.

 

ČÁST 6 - Věk nutný k dání souhlasu

 

Používáním těchto stránek prohlašujete, že jste dosáhli minimálně věku zletilosti ve vašem státu narození nebo trvalého bydliště. Dále souhlasíte, že tuto stránku mohou používat i vaše děti.

 

ČÁST 7 - Změny těchto Zásad ochrany soukromí

 

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů kdykoliv, takže je sledujte prosím pravidelně. Změny a ujasnění se uplatňují ihned po jejich zveřejnění na internetových stránkách. Učiníme-li podstatné změny této politiky, vás budeme informovat zde, že byly aktualizovány proto, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, a za jakých okolností, pokud vůbec, používáme a / nebo zveřejňujeme.

Pokud se náš obchod sloučí s jinou společností, mohou být informace předány novým majitelům, abychom vám mohli nadále prodávat produkty.

 

OTÁZKY a kontaktní informace

Pokud byste chtěli změnit přístup, opravit, změnit nebo odstranit osobní údaje, které o vás máme, napsat stížnost, nebo prostě jen chcete více informací, kontaktujte našeho odborníka na ochranu osobních údajů na emailu: chcikafe@klaksonkafe.cz

bottom of page