top of page

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Coffee Machines CZ s.r.o.

1. Základní ustanovení

 

Tyto Obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.klaksonkafe.cz kdy na jedné straně je společnost Coffee Machines CZ s.r.o., IČ 05421136, DIČ CZ05421136, se sídlem Žerotínova 59, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 263321, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Coffee Machines CZ s.r.o. je plátcem DPH.

Kontaktní údaje

email: chcikafe@klaksonkafe.cz (na vaše dotazy odpovíme během 24 hodin) tel.: +420 737 052 079 (Cena hovoru za minutu dle standardních sazeb operátorů)

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

2. Kupní smlouva

 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je Objednávka kupujícího, Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Toto potvrzení prodávající zašle kupujícímu emailem na zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.  

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

3. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.  

4. Systém objednávání

 

Jak lze objednávat

Objednávat zboží může kupující prostřednictvím elektronické objednávky na www.klaksonkafe.cz (dále jen „eshop“) nebo telefonicky na telefonním čísle +420 737 052 079, nebo přes email chcikafe@klaksonkafe.cz. Objednávat pomocí elektronické objednávky a emailu je možné 24h denně, 7 dní v týdnu, prostřednictvím telefonní linky pak v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

Objednávka

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, poštovného a daní z přidané hodnoty. Konečná cena je zobrazena vždy před dokončením objednávky. Platnost aktuálních cen je uvedena na stránkách eshopu.

Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku. V případě, že kupující bude objednávat zboží telefonicky, bude vyzván ke sdělení všech výše zmíněných údajů a potvrzení objednávky mu bude zasláno na sdělený email. U telefonní objednávky nelze z bezpečnostních důvodů zvolit metodu úhrady platební kartou. Pokud bude kupující upřednostňovat tento způsob úhrady, bude mu doporučeno provést objednávku na eshopu.

 

Vytvoření účtu

Pro provedení elektronické objednávky na eshopu si kupující může vytvořit vlastní účet. Po uvedení vlastního emailu a zapsání hesla vypíše povinné identifikační údaje a při dalších objednávkách je již nebude muset znovu vyplňovat. Tyto údaje stejně jako heslo bude moci kdykoliv po přihlášení měnit. V případě, že kupující nebude mít vytvořen účet na eshopu, může pokračovat v nákupu jako host.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí,

 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby, než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po odeslání zboží, postupuje se dle bodu

5. Odstoupení od smlouvy

 

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

V případě platby převodem, je prodávající povinen vystavit fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu. Platba je splatná do 3 dnů od vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originálem daňového dokladu po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky). V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

 

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v elektronické objednávce, způsoby doručení jsou:

 1. osobní odběr

 2. doručení Českou poštou – Obchodní balík

 3. doručení Českou poštou – Obchodní balík s dobírkou

 4. doručení přepravní službou PPL – Normální balík

 5. doručení přepravní službou PPL - Balík s dobírkou (možnost platby hotově nebo kreditní kartou při převzetí)

 

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

 

V případě zvolení osobního odběru není účtována cena za poštovné.

 

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě na adrese: zde bude brzo uvedena adresa obchodu

Otevírací doba je uveřejněna na www.klaksonkafe.cz nebo telefonicky na +420 737 052 079

Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti, platby prostřednictvím služby PayPal nebo úhrady platební kartou. V případě platby převodem bude zboží připraveno k osobnímu odběru až po potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

Zboží bude doručeno kupujícímu na doručovací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje poštovné ve stejné výši.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 1-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Způsob dodání je shodný jako v případě Obchodního balíku uvedeného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 1-2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Při zvolení tohoto způsobu doručení je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k prodávajícímu. Za opětovné

Způsob dodání je shodný jako v případě Normálního balíku společnosti PPL popsaného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo nově i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

Tento ceník je platný pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku dopravce.

 

7. PLATBA

 

Kupující si může v elektronické objednávce zvolit tyto způsoby úhrady:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru

 2. platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího:
  9572017001/ 5500 (Raiffeisen bank)

 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, je také možnost platit platební kartou u přepravce GLS)

 4. prostřednictvím služby PayPal

 

Tento způsob úhrady je podmíněn zvolením způsobu doručení formou osobního odběru. Údaje o tom, kdy a kde je možné si zboží vyzvednout jsou uvedeny v části

8. DODACÍ PODMÍNKY

 

Kupujícímu bude při zvolení této metody odeslána na jeho uvedený email elektronická faktura, na jejímž základě provede kupující bezhotovostní úhradu. Zboží bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno až po připsání celkové fakturované částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Číslo účtu, na který zasílá kupující úhradu: 9572017001/ 5500(Raiffeisen bank)

Dobírkou hradí kupující celkovou částku v případě, že zvolil jako způsob doručení Obchodní balík ČP s dobírkou nebo Normální balík PPL s dobírkou. Kupující hradí v tomto případě zboží hotově nebo kreditní kartou (PPL) při přijetí zboží přímo u přepravce.

PayPal je on-line platební služba vlastněná populárním internetovým aukčním serverem e-Bay.com. Tato služba umožňuje bezpečně platit za zakoupené produkty na internetových obchodech pomocí zákaznického účtu PayPal nebo kreditními kartami Visa, MasterCard a AmericanExpress.

Pokud vlastníte účet u společnosti PayPal, je platba velmi rychlá a bezproblémová. Po odeslání objednávky našem obchodě jste automaticky přesměrováni na přihlašovací obrazovku PayPalu. Po zalogování se do svého účtu zkontrolujte celkovou částku objednávky a adresu dodání. Poté objednávku zaplaťte. Peníze jsou na náš účet připsány okamžitě. Vaše objednávka tak může být ihned zpracována.

Důležité: během celé platební transakce se nalézáte na zabezpečených stránkách společnosti PayPal. Firma Coffee Machines CZ s.r.o. nemá v žádném případě přístup k číslům platebních karet.

Pokud nám banka nepotvrdí platbu vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

 • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně

 • na vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce

 • vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na vaši banku

 

V případě jakýchkoliv problémů s platbou nás neprodleně kontaktujte.

 

Zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nebo odesláno až po obdržení potvrzení o přijetí úhrady na účet prodávajícího.

9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

V souladu s § 53 Občanského zák. č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží doručit prodávajícímu osobně na adresu: zde bude brzo uvedena adresa obchodu nebo poštou na adresu Na Hroudě 41, Praha 10, 10000. Zboží zasílané poštou neposílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

 • Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.

 • Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.

 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku nahradit v hotovosti. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s Občanským zák. č.40/1964 Sb, Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

bottom of page